Eesti keeles   In English

Uudised

Koostööpartnerid

Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee  
Eesti Külaliikumine KODUKANT www.kodukant.ee
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus www.eas.ee
Maaelu Edendamise Sihtasutus www.mes.ee
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus www.raek.ee
Ida-Virumaa Talupidajate Liit www.ivtl.ee
Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus www.nouanne.ee
Võrumaa Arenguagentuur www.vaa.ee
Eesti Maaülikooli Avatud ülikool www.emu.ee/4025
Tartu Ülikooli Sugupooleuuringute rühm www.ut.ee/gender 
MTÜ Kodukant Tartumaa www.kodukanttartumaa.ee
MTÜ Tiigisaare
MTÜ Kodanikujulgus 
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS www.andras.ee
Arengu Keskus Avitus www.avitus.ee
Tamsalu vald www.tamsalu.ee/est/
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon www.evea.ee
Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus www.pandivere.eu
Pätsi Sahver FB lejekülg
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (LVRKK) www.lvrkk.ee