Eesti keeles   In English

Uudised

ETNA tähistab 15.oktoobril maanaiste päeva rahvusvahelise konverentsiga

Sel aastal pöörame tähelepanu eelkõige väikeettevõtlusele ning naisettevõtjate olulisusele nii turismi kui IKT sektoris.
Konverentsi toimub 15.oktoobril 2015,  Õpetajate Majas, Tallinnas

MTÜ ETNA Eestimaal osaleb projektis TP WINNET BCR, koos Poola, Rootsi, Leedu , Läti partneritega. Koostöö sisuks on erinevate naisettevõtlust edendavate fookusgruppide vahelise koostöö arendamine.

Konverentsil  esinevad:
VAATA KONVERENTSI PILTE SIIT!

Urve Tiidus- Riigikogu liige; ETNA patroon, alates 2013.aastast

Anne Duse - Rootsi saatkond, majandusnõunik

Liisa Oviir - ettevõtlusminister- MKM

Britt Marie Torstensson - Rootsi Winnet juht, Winnet Baltic Sea region, projektijuht

Sandra Misiak- Kwit, Karina Tomaszewska - Winnet Centre of Exellence, Poola

Reet Laja - ENUT juht

Virve Transtok - Lääne- Viru Rakenduskõrgkooli ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetooli juht

Aivar Niinemägi - PAIK tegevjuht

Gina Kilumets - MTÜ ETNA Eestimaal juhatuse esinaine

Livika Harjo - MTÜ Võivere Tuuleveski juhatuse liige -  Struve geodeetiline kaar UNESCO maailmapärandi nimekirjas

Konverentsi ettekanded on inglise keeles. 
Konverentsile registreerumine  hiljemalt  reedeks,  9.oktoobriks 2015 e-aadressil: sirje@fem.ee

 

Mis on  „Winnet Baltic Sea Region“ ?

MTÜ ETNA Eestimaal on kaheksat riiki kaasava projekti „Winnet Baltic Sea Region -Winnet BSR“ Eestipoolseks partneriks. Projekti rahastab Swedish Insitute. Projekti eesmärgiks on ette valmistada jätkprojekt: Flagship Initiative project; BSR Partnership Platform Gender in Innovation for Economic Growth, Winnet Centre of Excellence!
2016. aastaks on kavandatud  luua  Balti mere äärsete riikide ühtne partnerlusalane lähtealus  soolise võrdõiguslikkuse ja majanduskasvu valdkonnas; arendada  Balti mere äärsete riikide ühtne sootundlik mikro- ja makromudel innovatsiooni toetavate IKT lahenduste, ettevõtluse ja turismi valdkondades. 
Projekti partnerid on 8 riigist: Rootsi (juhtpartner), Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome. Partneriteks on erinevad valitsusvälised organisatsioonid, võtmeisikud otsuste tegemisel ja teadusasutused.
Kaasatud partnerite jaoks pole see uus koostöö, vaid loomulik jätk aastatel 2004-2007 toiminud projektile „Naisettevõtjate kohtumised  Balti mere regioonis“ (ehk FEM projekt). 

04.10.2015