Eesti keeles   In English

Uudised

ETNA Mikrokrediit aitab ellu viia ettevõtlike naiste unistusi

MTÜ ETNA Eestimaal viib koostöös Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistuga läbi projekti ETNA Mikrokrediit, mille eesmärk on pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaenu maapiirkondades elavatele naistele

ETNA Mikrokrediit on poolteist aastast kestev projekt, mille motoks on Koos kasvades ettevõtjaks.

Projekti on koondatud nii grupimentorlus kui paindlikud laenuvõimalused ning projekti eesmärk on aidata maapiirkondades elavatel naistel ellu viia oma äriidee või laiendada juba toimivat ettevõtlust.

Projekti käigus moodustatakse kümme laenugruppi, kus ettevõtlikud naised õpivad kuus kuud kogenud mentori käe all tundma nii iseennast kui grupikaaslasi. Mentorlusprogrammi läbimise ja oma äriidee visandamise järel on võimalik saada
paindlike tingimuste ja soodsa intressiga laenu oma idee elluviimiseks.

„Laenugrupp otsustab ühiselt laenude väljaandmise üle grupiliikmetele ja see nõuab grupiliikmete omavahelist usaldust ja koostööd,“ selgitas projektijuht Kairi Talves.

Projekti on kaasatud üle Eesti 10 piirkonda ja seda rahastab Avatud Eesti Fond Kriisiprogrammi raames 268 794 euro ulatuses.

MTÜ ETNA Eestimaal on 2003. aastal loodud maapiirkondades naisettevõtluse toetamisega tegelev organisatsioon.

Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistu on 1999. aastal Järvamaal loodud ühistuline rahandusettevõte, mille eesmärk on pakkuda laenu- ja hoiustamisteenust ühistu tegevuspiirkonnas.

Mikrokrediidi idee autoriks on Muhammad Yunus, kelle eestvõttel rajati 1976. aastal
maailma esimene mikrokrediidiasutus Grameen Bank, mille eesmärk oli mikrolaenude abil aidata maaettevõtjatel väljuda vaesuse nõiaringist. Oma initsiatiivi eest pälvis Yunus 2006. aastal Nobeli rahupreemia vaesusega võitlemise eest.

ETNA Mikrokrediidi esimesed teavitusseminarid leiavad aset:

15.juunil kell 15.00 Lahu Külamajas, Rakke vallas, Lääne Virumaal  korraldaja PAIK NET  ( Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse Naisettevõtluse Teabekeskus). Info: Elle Allik tel 5184953.

18. juunil kell 18.00 Järvamaal Karinu külamajas. Info: Maria Peldes tel 5046823.

21.juunil Vändra vallas Võidula mõisas. Info: Margo Orupõld tel 5201737.

07.06.2012