Eesti keeles   In English

Uudised

ETNA esindus osales Riias Läti partnerite konverentsil

Riias toimus 02.veebruaril 2017.a.,rahvusvaheline seminar „Role of Small Entrepreneurship in Territorial Development: 20-year Experience“. 
 Seminar oli pühendatud mikrokrediidi arengule ja koostööle erinevate organisatsioonide ja institutsioonide vahel, meetodi täiustamisele ja alustavate, maapiirkondade naisettevõtjate toetamisele läbi koostöö ja projektide. Seminaril tutvustati Läti teadlaste koostatud raamatut „New Methods and Models for Innovation Support for SMEs in Tourism, Cultural and Creative Industries“.

Eestist osales konverentsil: Sirje Vällmann - MTÜ ETNA Eestimaal, juhatuse liige; Margo Orupõld- ETNA Mikrokrediidi gruppide koordinaator, Elle Allik – PAIK NET koordinaator ja Aivar Niinemägi – PAIK juhataja.
Eestlastest esinesid ettekannetega Sirje Vällmann ja Aivar Niinemägi.

Emotsioone pakkus: 
Rasma Freimane ettepanek ETNA-le, korraldada 15.oktoobril, 2017  Eestis Rahvusvahelise maanaiste päeva  seminar, kaasates Läti ja Leedu maanaisi.
Raimonda Ribikauska – esines Corkis , Euroopa maaeluvõrgustiku konverentnsil 2016, andes sisendi uue perioodi maaelu arengustrteegia planeerimisel. 

Vaata: Sirje Vällmanni esitlus.

03.03.2017