Eesti keeles   In English

Uudised

25. oktoobril 2016 sõlmisid Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja MTÜ ETNA Eestimaal koostöökokkuleppe.

Koostöö eesmärk on arendada vastastikkust teadmuse ülekannet, piirkonnas olemasolevate kompetentside ja taristu jätkusuutlikku kasutamist ning tõsta õppe- ja arendustegevuse tulemuslikkust, õppijate ja töötajate kompetentsust.

Koostöö sisu on naisettevõtlusalase info ja teabe vastastikune vahetus, ühiste uuringute läbiviimine, ühisürituste korraldamine, vastastikku õppejõudude/koolitajate kasutamine, tudengite õppepraktika ning õppejõudude stažeerimise võimaluste laiendamine.
Koostööleppe järgi loob LVRKK naisettevõtluse teabekeskuse RAK-NET, mis on suunatud just naisettevõtjatele, aidates luua ja arendada oma ettevõtet. 
LVRKK osaleb koos ETNA-ga WINNETi võrgustikus, mis annab võimaluse naisettevõtluse alase koostöö laienemiseks rahvusvahelisele tasandile.

Ühise arutelu käigus otsustati, et RAK-NET-i avaüritusena toimub 2.detsembril 2016 aastal Rakveres ETTEVÕTLIKE NAISTE MESS, kuhu oodatakse osalema naisettevõtjaid üle Eesti. 

Koostöölepingule kirjutasid alla Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Rektor Helle Noorväli ja MTÜ ETNA Eestimaal Juhatuse esinaine Silva Anspal.
ETNA poolt on kontaktisik juhatuse liige, ETNA Arendusjuht Sirje Vällmann.

27.10.2016