Eesti keeles   In English

Uudised

Kohtumine ettevõtlusministri pr Liisa Oviiriga

Naisettevõtluse toetamisega tegelevad organisatsioonide esindajad (BPW Estonia, ENUT, ETNA Eestimaal, Quin Estonia) kohtusid 5. jaanuaril 2016 ettevõtlusministri pr Liisa Oviiriga. ETNAt esindas kohtumisel juhatuse esimees Gina Kilumets.
Arutleti naisettevõtluse hetkeseisu Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning edasisi koostöövõimalusi. 
Jõuti üksmeelse järelduseni, et naisettevõtjad vajaksid rohkem tähelepanu ja sihistatud toetamist igal tasandil. Võimalusel pühendatakse järgmise üleriigilise ettvõtlusnädala raames üks päev naisettevõtlusele. 

 

06.01.2016