Eesti keeles   In English

Uudised

ETNA Mikrokrediit

ETNA mikrokrediidi finantsmehhanism töötati välja ja rakendati projektipõhiselt perioodil: 01.06.2012-30.04.2014. Projektitegevused on lõppenud, kuid väljatöötatud toetusmeetmed toimivad jätkuvalt ja tegeleme edasiarendamisega.

Projekti maht: 268 794 eurot, (sh. 240 197 eurot toetus ja 28 597 eurot omafinantseering)

Projekti toetas Avatud Eesti Fond

Projekti partnerid: MTÜ ETNA Eestimaal (ETNA) ja Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistu (MEHLÜ)

Lisainfo: MARGO ORUPÕLD  margo.orupold@gmail.com

 

Järgnevalt leiate lähemat infot projektis koostatud materjalidest:

Projektis läbiviidud naiste ettevõtlusuuringu aruanne, 17.11.2012

Klipp Terevisioonis 05.12.2012 (ca 44.-53. saateminutil)

AEFi saateminutid KUKU raadios 16.05.2012

 

ETNA Mikrokrediit projekti tutvustus, 23.08.2012

 

Projekti eesmärkideks oli:

Grupis osalevatele naistele pakutakse võimalust osaleda mentorgrupis, ettevõtluses kogenud ja koolitatud mentori käe all, saada osa ettevõtluskoolitusest ja kui on selge ettevõtluse idee, siis saada ka soodsa intressiga väikest laenu ettevõtte tegevuste rahastamiseks. Laenusaamine toimub laenugruppide programmi põhimõttel, mis tähendab, et laen antakse grupile ja grupp on vaba otsustama, kui palju ja kellele grupis laenu anda, see programm toimib usalduse ja vastastikuse käenduse põhimõttel ja eeldab grupiliikmete üksteise toetamist ja koostööd.

Projekti jätkusuutlikkus ja tuleviku suunad:

Filmid ETNA mikrokrediidi projektist: EST ; RUS