Eesti keeles   In English

Uudised

Liikmed

Elle Allik, Lääne-Virumaa

Kaie Altmets, Järvamaa

Margo Orupõld, Pärnumaa

Maria Peldes, Järvamaa

Sirje Vällmann, Lääne-Virumaa

Silva Anspal, Järvamaa

 

Kui soovid astuda ETNA liikmeks, palun täida AVALDUS ja saada see e-kirjaga fem@fem.ee.

MTÜ ETNA Eestimaal juhatusele

AVALDUS

Soovin astuda MTÜ ETNA Eestimaal liikmeks. Olen tutvunud põhikirjaga ja kohustun tasuma üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu. Kehtiv liikmemaks on 32,00 € / aastas.

Minu andmed
Nimi -
Isikukood -
Aadress -
Telefon -
E-post -
Peamised tegevusalad (sealhulgas firmad, organisatsioonid) - 

Minu toetaja on ETNA liige:

Kuupäev / Allkiri