Eesti keeles   In English

Uudised

ETNA Võrgustik

ETNA Võrgustiku eesmärk

Võrgustiku üldeesmärk:  ettevõtlusega tegelevatel ja alustavatel naistel on tugi võrgustikust,  mis võimaldab majandusalase teabe, kogemuste ja teadmiste tõhusamat kasutamist võrgustiku liikmete vahel. 
Lisaks ülaltoodud peamisele eesmärgile, on võrgustikul ka lisaeesmärgid:
1.ettevõtlust puudutava erineva teabe  kättesaadavaks tegemine võrgustiku liikmetele;
2.võrgustiku liikmete omavahelise koostöö edendamine;
3.oskusteabe, kogemuste ja parimate praktikate vahetamise korraldamine ja korraldamisele kaasaaitamine;
4.võrgustikeliikmete ühisturunduse võimaldamine ja arendamine.

Võrgustiku põhialused
MTÜ ETNA Eestimaa võrgustiku töö tugineb järgnevatele põhialustele: 

Võrgustiku mõju liikmetele ja valdkonnale

Võrgustikku kuulumine annab liikmetele aja - ja teemakohast teavet.
Võrgustik on hea kanal oma tegevuste kohta info levitamiseks, koostööpartnerite ning klientide leidmiseks.
Võrgustiku liikmed saavad jagada üksteisele teavet ettevõtlust puudutavate probleemsete kitsaskohatde ja kogemuste kohta. Samuti on liikmetel võimalus võrgustikust saada tagasisidet oma tegevuse kohta.
Arutelud võimaldavad avaldada oma seisukohti, küsida teiste arvamusi ja annavad hea võimaluse suhelda sama ja teiste valdkonna spetsialistidega.

Kokkuvõttes saavad võrgustiku liikmed ettevõtlusmaastikul toimuvast teadlikumaks, mis võimaldab koordineeritumat koostööd, teadmiste, kogemuste ja majanduslike ressursside tõhusamat kasutamist. Teadlikud ja motiveeritud naisettevõtjad ja ettevõtlusega alustada soovivad maapiirkondade naised aitavad kaasa Eesti majanduse elavnemisele, perede toimetuleku paranemisele ning kohaliku kogukonna arengule. 

Kui soovid liituda ETNA võrgustikuga, lae alla võrgustiku avaldus SIIT, täida see ning saada e-aadressile fem@fem.ee